צור קשר

צור קשר
מייל ליצירת קשר

info@shw.co.il

הירשם לקבלת מבצעים והטבות ייחודיות

צור קשר

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או פנייה
 אני מאשר/ת קבלת דיוור ו/או חומר פרסומי בדואר האלקטרוני או במסרונים SMS לניידלבירור מועד אספקה

ניתן לברר מול הסניף בו בוצעה ההזמנה. www.shw.co.il/branches

 

מחלקת שירות לקוחות  

לבירור ומידע לאחר האספקה:

073-2221800

מענה טלפוני:  א’-ה’ 09:00-15:00  

 

ללקוחות Net Collection

טלפון לתיאום ובירורים: 052-2618807 

מענה טלפוני:  א’-ה’ 09:00-18:00  

דוא”ל:  netcollection@shw.co.il

 

הנהלת החברה ופניות כלליות

טלפון: 073-2221800

דוא”ל:  info@shw.co.il

 

תקנון מבצע בעמוד הפייסבוק של שמרת הזורע                                                                   

1.   כללי:

      “שמרת הזורע” תערוך את הפעילות שלהלן:

הפעילות : ספרו לנו על ארוחת ערב משפחתית מיוחדת שהייתה לכם, אנו נבחר אחד מכם ונשלח לו שובר לארוחת בוקר מפנקת. מה עליכן לעשות? – לייק לעמוד שלנו- תמונה או סיפור מארוחת ערב משפחתית ונפלאה שלכם. הפעילות תחל ביום חמישי ה- 6.6.19 ותסתיים ביום שני 10.6.19 בשעה 10:00 “משתתפים בפעילות”-  קהל הגולשים הרשומים לעמוד הפייסבוק של שמרת הזורע   המנוהלת על ידי חברת שמרת הזורע ו/או על ידי מי מטעמה (להלן- “עמוד הפייסבוק של שמרת הזורע ). “הגולשים” יוגדרו כמי שהקליק LIKE על עמוד הפייסבוק של  שמרת הזורע   והעלה תמונה של ילדים אוכלים בסלון מול הטלוויזיה. למען הסר ספק, גולשים אשר לא לחצו like  על עמוד הפייסבוק של שמרת הזורע לא זכאים להשתתף בהגרלה ולא תהיה להם כל טענה בעניין.

2.  כללי:

התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בקשר עם התחרות,  תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להן כל משקל בפרשנות תקנון זה. עורכת התחרות רשאית עפ”י שיקול דעתה המוחלט לפרסם בתקשורת ו/או בכל אמצעי פרסום אחר מודעות ו/או פרסומים שונים בהם פרטים לגבי התחרות. עורכת התחרות / הפעילות רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. 

3.  הצהרות המשתתפים בהגרלה:

בהשתתפותו בתחרות מסכים, מאשר, ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון וכי הוא מוכן לקבל עליו את כל הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר, ומצהיר כי הוא מסכים לפרסום שמו ואת פרטיו שנרשמו על ידו באתר ו/או את דבר זכייתו בתחרות, באתר ו/או בכל אמצעי התקשורת ו/או בכל אמצעי פרסומי אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות ואין ולא תהיה לו כל

4.  כללי הפעילות:

על המשתתף להעלות  לעמוד הפייסבוק של שמרת הזורע תמונה של ילדים אוכלים בסלון מול הטלוויזיה או לתאר בכתב כיצד נראית ארוחת ערב משפחתית בביתם. זכויות קנייניות ואישור פרסום תמונות:  לשמרת הזורע הזכות המלאה לפרסם/ לשתף את שם הגולש, במידה והגולש/ת לא ציין/ה קרדיט אחר, שמרת הזורע יכתבו את שם המפרסם כקרדיט, לגולש ו/או לבעל קרדיט, לא תהיינה טענות ו/או זכויות נשוא הפרסום והוא מוותר

5. הזוכים בתחרות

5.1.  על מנת להיות זכאי להיות חלק מההגרלה יש להיות חברים של שמרת הזורע בעמוד כלומר לעשותLIKE  לעמוד של שמרת הזורע  ולהעלות את התמונה הנדרשת.

6. הפרסים

הפרס ו/או השובר אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף ולעורכת התחרות [והפעילות] שמורה הזכות להוסיף /או לגרוע ו/או לשנות את הפרסים המתוארים לעיל ולהציע פרסים חלופיים במקום לפי שיקול דעתה הבלעדי. עורכת התחרות רשאית לעכב ו/או לבטל את זכייתו של זוכה בפרס בכל אחד מהמקרים הבאים:

     א’. כל סיבה אשר יש בה, על פי דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו.

    ב‘. זוכה אשר לא פנה בדף הפייסבוק של שמרת הזורע  בהודעה פרטית על מנת להעביר את פרטי ההתקשרות שלו עד 7 ימים מיום ההכרזה, זכייתו מבוטלת.

7.  פטור מאחריות:

המשתתף מצהיר בזאת, כי אין לו, ולא תהיה לו ו/או לכל הבא בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או לפרסים ו/או לזכויות מכל מין וסוג שהוא. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי בלא יוצא מהכלל ובמידה המרבית המותרת על פי דין. ההשתתפות בפעילות זו הינה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתתף בה ו/או של מי שנטל בה חלק.

צור קשר
 • לקוחות יקרים,

  בשבת, 25.5.19 סניף צמח יפתח במוצ"ש

  עמכם הסליחה

 • לקוחות יקרים,

  מספר הטלפון של הרשת הינו 073.2221800

  במספר זה ניתן להשיג את המחלקות השונות.    תודה.

 • חדש בסניף ראשל"צ!

  מחלקת מערכות ישיבה מעור.