סרטון הסבר לאחר רכישה

פניה לשירות לקוחות

זולה - סרטון הדרכה ותפעול

כיצד להתכונן לקבלת ארון

שמירה על ארונות

סידור כריות והחזרתן לצורתן

איזון כסאות

פתיחה וסגירת שולחן פרפר

סרטון הדרכה - שימוש בספות נוער