תקנון מדיניות 100 לילות ניסיון על מזרנים מסדרת אימפלה של שמרת הזורע:

 

שמרת הזורע (1999) מודיעה בזאת על מדיניות במסגרתה יוענקו ללקוחות שירכשו מזרנים מסדרת אימפלה 100 ימי ניסיון על המזרנים בהתאם לתקנון המפורט להלן:

 

1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר 100 ימי הניסיון, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף.

3. "עורכת המדיניות": "שמרת הזורע" [1999], ש.ר. 540193364.

4. "אתר עורכת המדיניות": shw.co.il.

5. קישור לדף המזרנים באתר עורכת המדיניות: https://www.shw.co.il/living-room/mattresses-for-bedrooms. יודגש כי המדיניות תקפה לגבי מזרנים בלבד ולא לגבי

    מוצרים אחרים באתר עורכת המדיניות.

6. "המדיניות": 100 לילות ניסיון לאחר רכישת מזרן על מזרנים מסדרת אימפלה של עורכת המדיניות.

    במהלך 100 הלילות הללו ניתן להסיר את הניילון מהמזרן שנרכש.

    מומלץ להמתין 24-48 שעות בכדי לאפשר למזרן להגיע לנפחו המקסימלי.

    במידה שבמהלך 100 ימי הניסיון יבחר הלקוח להחליף את המזרן באחר או לבטל את הרכישה, יחזיר הלקוח את המזרן כפי שקיבלו ויישא בעלות דמי ביטול בסך 100 ₪

    בתוספת 250 ₪ דמי איסוף/הובלה, ובסה"כ ישלם הלקוח לשמרת הזורע סך של 350 ₪.

    לעורכת המדיניות הזכות לגבות עלויות נוספות עבור ירידת ערך במידה שהמזרן סופק ללקוח במצב תקין והוחזר על ידו במצב פגום (קרוע, מלוכלך וכו').

    במידה שבעקבות החלפת מזרן לאחר ו/או ביטול עסקה ו/או החזרת מוצר פגום יהיו הפרשים בעסקה לטובתו או לחובתו של הלקוח, ההפרשים יקוזזו/ישולמו במלואם.

7. מינימום במלאי: 10 יחידות מכל דגם.

8. עורכת המדיניות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המדיניות בכל עת, באופן מלא או חלקי, בהתאם לשיקול דעתה וללא מתן הודעה מראש,

    וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.

9. המדיניות תקפה החל מיום 10.8.2023 ועד גמר המלאי או עד סיום המדיניות האמורה - אם יוחלט על כך על ידי עורכת המדיניות, לפי המוקדם מביניהם.

10. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.

11. לקיחת חלק במדיניות המפורטת לעיל כמוה כהסכמה לכל תנאי המדיניות המפורטים בתקנון זה.

12. ט.ל.ח.