תקנון מבצע ''72 שעות'' / ''המבצע השבועי''

 

שמרת הזורע (1999) מודיעה בזאת על עריכת מבצע התאם לתקנון המבצע המפורט להלן:

 

 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין

 2. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף האופנה.

 3. "עורכת המבצע": "שמרת הזורע" [1999], ש.ר. 540193364.

 4. "אתר עורכת המבצע": www.shw.co.il

 5. קישור לדף המבצעים: https://www.shw.co.il/sale-for-72-hourss

 6. "המבצע": 50% הנחה או עד 50% הנחה, על פי המפורסם באתר הסחר ו/או בפייסבוק, ובתוקף לתאריכים הנקובים בלבד עד גמר המלאי.

 7. מינימום במלאי: 10 יחידות מכל דגם.

 8. המבצע הינו ממחיר מלא של המוצרים, ללא כפל מבצעים ו/או הנחוות נוספות. יודגש, כי לא ניתן להשתמש בקופונים או שוברים במבצע זה.

 9. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המבצע בכל עת, באופן מלא או חלקי, בהתאם לשיקול דעתה וללא מתן הודעה מראש, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.

 10. המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, לפי המוקדם מביניהם.

 11. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.

 12. השתתפות במבצע כמוה כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים בתקנון זה.

 13. ט.ל.ח.