הדרכה ואופן השימוש בספה עם מיטה דגם "זולה" 

כשרוצים להזיז את הספה, יש להזיז אותה רק מהחלק התחתון

יש להמנע מהזזה דרך משיכת הידית או גב הספה

את ארגז המצעים יש לפתוח בעזרת 2 ידיים, יד למעלה ויד למטה

את המיטה יש לפתוח באופן הזה בלבד: להתכופף, לתפוס בשתי הרצועות בשתי הידיים

החזרת מיטה: יש להתכופף, לתפוס את 2 הרצועות ובעדינות להוריד את המיטה. ובעזרת 2 ידיים לדחוף את המיטה במהירות

מומלץ לא לאפשר לילדים לפתוח ולסגור את המיטה כי הם עלולים להוציא אותה מהמסילה

לא לקפוץ על הספה

לנקות רק עם מטלית לחה ללא אלכוהול

          

          

הדרכה ואופן השימוש בספה עם מיטה דגם "זולה" 

כשרוצים להזיז את הספה, יש להזיז אותה רק מהחלק התחתון

יש להמנע מהזזה דרך משיכת הידית או גב הספה

את ארגז המצעים יש לפתוח בעזרת 2 ידיים, יד למעלה ויד למטה

את המיטה יש לפתוח באופן הזה בלבד: להתכופף, לתפוס בשתי הרצועות בשתי הידיים

החזרת מיטה: יש להתכופף, לתפוס את 2 הרצועות ובעדינות להוריד את המיטה. ובעזרת 2 ידיים לדחוף את המיטה במהירות

מומלץ לא לאפשר לילדים לפתוח ולסגור את המיטה כי הם עלולים להוציא אותה מהמסילה

לא לקפוץ על הספה

לנקות רק עם מטלית לחה ללא אלכוהול

          

          

הדרכה ואופן השימוש בספה עם מיטה דגם "זולה" 

כשרוצים להזיז את הספה, יש להזיז אותה רק מהחלק התחתון

יש להמנע מהזזה דרך משיכת הידית או גב הספה

את ארגז המצעים יש לפתוח בעזרת 2 ידיים, יד למעלה ויד למטה

את המיטה יש לפתוח באופן הזה בלבד: להתכופף, לתפוס בשתי הרצועות בשתי הידיים

החזרת מיטה: יש להתכופף, לתפוס את 2 הרצועות ובעדינות להוריד את המיטה. ובעזרת 2 ידיים לדחוף את המיטה במהירות

מומלץ לא לאפשר לילדים לפתוח ולסגור את המיטה כי הם עלולים להוציא אותה מהמסילה

לא לקפוץ על הספה

לנקות רק עם מטלית לחה ללא אלכוהול

          

          

הדרכה ואופן השימוש בספה עם מיטה דגם "זולה" 

כשרוצים להזיז את הספה, יש להזיז אותה רק מהחלק התחתון

יש להמנע מהזזה דרך משיכת הידית או גב הספה

את ארגז המצעים יש לפתוח בעזרת 2 ידיים, יד למעלה ויד למטה

את המיטה יש לפתוח באופן הזה בלבד: להתכופף, לתפוס בשתי הרצועות בשתי הידיים

החזרת מיטה: יש להתכופף, לתפוס את 2 הרצועות ובעדינות להוריד את המיטה. ובעזרת 2 ידיים לדחוף את המיטה במהירות

מומלץ לא לאפשר לילדים לפתוח ולסגור את המיטה כי הם עלולים להוציא אותה מהמסילה

לא לקפוץ על הספה

לנקות רק עם מטלית לחה ללא אלכוהול

          

          

הדרכה ואופן השימוש בספה עם מיטה דגם "זולה" 

כשרוצים להזיז את הספה, יש להזיז אותה רק מהחלק התחתון

יש להמנע מהזזה דרך משיכת הידית או גב הספה

את ארגז המצעים יש לפתוח בעזרת 2 ידיים, יד למעלה ויד למטה

את המיטה יש לפתוח באופן הזה בלבד: להתכופף, לתפוס בשתי הרצועות בשתי הידיים

החזרת מיטה: יש להתכופף, לתפוס את 2 הרצועות ובעדינות להוריד את המיטה. ובעזרת 2 ידיים לדחוף את המיטה במהירות

מומלץ לא לאפשר לילדים לפתוח ולסגור את המיטה כי הם עלולים להוציא אותה מהמסילה

לא לקפוץ על הספה

לנקות רק עם מטלית לחה ללא אלכוהול